Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Kalendáře JE Dukovany.

V kanceláři obecního úřadu Stanoviště jsou k vyzvednutí kalendáře JE Dukovany - 1 výtisk na číslo popisné.

22. 11. 2019

Výstava ručních prací a porcelánových panenek

Výstava ručních prací a porcelánových panenekObec Zbraslav a Centrum volného času ZUBR vás zve na výstavu ručních prací a porcelánových panenek.
Doprovodný program:
vánoční tvoření
vánoční koncert - Dudáci Tryhuci a dětský soubor Gajdůšek Zbraslav
rozsvěcení vánočního stromu
koncert skupiny Soumrak

22. 11. 2019 Zobrazit více

Uzavření OÚ Stanoviště

Obecní úřad Stanoviště bude uzavřen 25.11.-29.11.2019.

22. 11. 2019

Zákaz vstupu na tenisové hřiště

Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce oplocení hřiště je zakázán vstup na tenisové hřiště. Hrozí nebezpečí úrazu!!!
ŽÁDÁME RODIČE, ABY POUČILI SVÉ DĚTI.

20. 11. 2019

Nezapomeňte zaplatit stočné do konce roku 2019.

Stočné se platí na zvláštní účet obce u FIO banky č.  2500965713 / 2010, (variabilní symbol = číslo domu) případně v hotovosti do pokladny. Musí být uhrazeno do 31.12.2019.
Spotřeba vody na osobu a rok je stanovena paušálem na 29 m3.
Stočné pro rok 2019 činí 41,38 Kč/m3, to je 1.200,- Kč za osobu.
Upozorňujeme, že počet osob připojených na ČOV v jednotlivých nemovitostech je uveden ve smlouvě a vlastník nemovitosti je povinen za tento počet osob zaplatit stočné.
Jakékoliv změny skutečnosti oproti údajům uvedeným ve smlouvě – zejména počet připojených osob, je odběratel povinen do 15 dnů oznámit písemně Obci Stanoviště.

18. 11. 2019

Ukončení provozu kontejnerů na bioodpad.

V pondělí 18.11. bude ukončen provoz kontejnerů na bioodpad. Znovu budou přistaveny na jaře 2020.

15. 11. 2019

Plicní ambulance oznamuje

Plicní ambulance Ivančice - MUDr. Zdeněk Havlíček pro nemoc neordinuje.
Zástup plicní ambulance: pondělí 11.11.2019 od 13 hod. a 18.11.2019 od 13 hod.
Dotazy a objednání na tel.546 439 529

5. 11. 2019

Upozornění pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Stanoviště.

Upozorňujeme občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny Obecního úřadu Stanoviště, Stanoviště 13, že u písemností doručovaných podle správního řádu na jejich adresu trvalého pobytu – tudíž na adresu ohlašovny, může být uplatněna fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.
Doručovatelé zanechávají pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Stanoviště, Stanoviště č. 13, výzvu k převzetí zásilky a poučení.
Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Informace o tom, zda je na adrese ohlašovny uložena výzva pro občana s trvalým pobytem na adrese ohlašovny si můžete zjistit osobně v úředních hodinách v kanceláři OÚ Stanoviště: pondělí a středa 8-13 a 18-20 hod. nebo telefonem na č. 546 453 157 nebo 721 506 377.

23. 10. 2019 Zobrazit více

Kontejnery na sklo

V obci jsou 4 místa s kontejnery na sklo.
U obchodu jsou 2 kontejnery na bílé sklo, které jsou dosud poloprázdné. Kontejnery u obecního úřadu jsou vždy zaplněny nejdříve. Žádáme občany, aby využívali také kontejnery u obchodu.
Vývoz poloprázdných kontejnerů zvyšuje počet vývozů a zdražuje náklady obce na odpady.
V letošním roce se na poplatcích za komunální odpad vybralo 148.820,- Kč.
Celkové náklady na komunální a tříděný odpad od začátku roku do 30.9. je 181.095,- Kč.
Odkládání skla, plastů, papíru a jakéhokoliv dalšího odpadu vedle kontejnerů je považováno za zakládání černé skládky - viz. foto ze 17.10.2019.
Kontejnery budou vyvezeny začátkem listopadu - TS V.Bíteš vyváží sklo pouze na začátku měsíce.
Poplatek za komunální odpad ve výši 420,- Kč za občana a rok, přičemž máme osvobozeny děti do 4 let, se obec snaží udržet co nejdéle. Takovéto chování našich spoluobčanů nám to kazí.

18. 10. 2019 Zobrazit více

Víceúčelové hřiště.

Víceúčelové hřiště v obci získalo nový umělý povrch a je možné jej používat než znovu přijede firma dodělat oplocení. Staré pletivo bude odstraněno, trubky oplocení budou natřeny a budou nataženy ochranné sítě.
Uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat provozní řád hřiště.
Klíče jsou k vyzvednutí v kanceláři OÚ nebo u paní Květy Krejčové.

17. 9. 2019 Zobrazit více

Stránka