Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

10. 8. 2022

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 14 až 10°C.

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Stanoviště. Více informací naleznete zde.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovny Stanoviště
vydaný podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 
Činnost knihovny
1.       Obecní knihovna Stanoviště je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 knihovního zákona a poskytuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám.
2.        Knihovna poskytuje uživatelům v souladu s ust. § 4 knihovního zákona zejména tyto služby:
a) půjčování knihovních dokumentů z fondu knihovny
b) meziknihovní služby
c) poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací
d) zprostředkování dostupných informací z veřejné správy
3.       Služby uvedené v odst. 2 poskytuje knihovna bezplatně.
 
Uživatelé knihovnických a informačních služeb
1.       Uživatelem služeb knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele.
2.       Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 
Půjčování knihovních dokumentů
1.       Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2.       Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona a podle vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.
3.       Mimo prostory knihovny si může uživatel půjčit všechny dokumenty mimo těch, kterým by hrozilo nebezpečí poškození a těch, které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
4.       Před výpůjčkou dokumentu je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned nahlásit knihovníkovi všechny závady.
5.       O výpůjčce dokumentu učiní knihovník záznam do průkazu uživatele.
6.       Výpůjční lhůta je 2 měsíce, pro jednotlivá čísla periodického tisku 14 dnů. Na žádost uživatele je možno výpůjční dobu prodloužit.
7.       Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument ve stavu v jakém si jej vypůjčil. Nesmí vypůjčené dokumenty poškozovat, zasahovat do textu podtrháváním, zvýrazňováním apod. a půjčovat je dalším osobám.
8.       O vrácení dokumentu učiní knihovník záznam do průkazu uživatele.
9.       Poškození nebo ztrátu dokumentu je uživatel povinen ihned ohlásit a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna, může jít o nahrazení novým výtiskem dokumentu nebo o finanční náhradu, o jejíž výši rozhoduje knihovna.
 
Tento Knihovní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Stanoviště na jednání dne 15. 11. 2002