Menu
Obec Stanoviště
ObecStanoviště

Knihovní řád

Obecní knihovny Stanoviště

vydaný podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 
Činnost knihovny
1. Obecní knihovna Stanoviště je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 knihovního zákona a poskytuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám.
2. Knihovna poskytuje uživatelům v souladu s ust. § 4 knihovního zákona zejména tyto služby:
a) půjčování knihovních dokumentů z fondu knihovny
b) meziknihovní služby
c) poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací
d) zprostředkování dostupných informací z veřejné správy
3. Služby uvedené v odst. 2 poskytuje knihovna bezplatně.
 
Uživatelé knihovnických a informačních služeb
1. Uživatelem služeb knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele.
2. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 
Půjčování knihovních dokumentů
1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona a podle vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.
3. Mimo prostory knihovny si může uživatel půjčit všechny dokumenty mimo těch, kterým by hrozilo nebezpečí poškození a těch, které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
4. Před výpůjčkou dokumentu je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned nahlásit knihovníkovi všechny závady.
5. O výpůjčce dokumentu učiní knihovník záznam do průkazu uživatele.
6. Výpůjční lhůta je 2 měsíce, pro jednotlivá čísla periodického tisku 14 dnů. Na žádost uživatele je možno výpůjční dobu prodloužit.
7. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument ve stavu v jakém si jej vypůjčil. Nesmí vypůjčené dokumenty poškozovat, zasahovat do textu podtrháváním, zvýrazňováním apod. a půjčovat je dalším osobám.
8. O vrácení dokumentu učiní knihovník záznam do průkazu uživatele.
9. Poškození nebo ztrátu dokumentu je uživatel povinen ihned ohlásit a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna, může jít o nahrazení novým výtiskem dokumentu nebo o finanční náhradu, o jejíž výši rozhoduje knihovna.
 
Tento Knihovní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Stanoviště na jednání dne 15. 11. 2002

Volný čas

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

mojeiD

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Stanoviště. Více informací naleznete zde.

ObecStanoviště